2012 ve öncesinde yayımlanan makaleler

Arun, Ö. (2012). Cultivated Citizens? Cultural Capital, Class, Gender and Generations in Contemporary Turkey. METU Studies in Development, 39(3), 283-302.

Erdem, H., Kurtaran, B., Arun, Ö., & others (2012). The Place and the Efficacy of Infectious Diseases Consultations in the Hospitals. Infectious Diseases in Clinical Practice, 20(2), 131-136.

Arun, Ö., & Arun, B. K. (2011). Türkiye’de Yaşlı Kadının En Büyük Sorunu: Dulluk. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1515-1527.

Arun, Ö., & Çakıroğlu, A. (2011). Quality of Life in Ageing Societies: Italy, Portugal and Turkey. Educational Gerontology,  37(11), 945-966.

Erdem, H., Tetik, A., Arun, Ö., & others (2011). War And Infection In The Pre-antibiotic Era; The Third Ottoman Army in 1915. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 43(9), 690-695.

Arun, Ö. (2010). Sosyal Araştırmanın Triyosu: Neden ölçeriz? Neyi ölçebiliriz? Nasıl ölçmeliyiz? RadyoVizyon, 10. 5-8.

Arun, Ö. (2009). Yaşlı Bireyin Türkiye Serüveni: Türkiye’de Yaşlı Bireyler Arasında Kültürel Sermaye Dağılımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 77-100.

Arun, Ö. (2008). Yaşlı Bireyin Türkiye Serüveni: Kaliteli Yaşlanma İmkanı Üzerine Senaryolar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 313-330.

Tufan, İ., Yaman, H., & Arun, Ö. (2007). Disability in Turkey: Suggestions for Overcoming Current Problems. International Social Work, 50(6). 839-845.

Arun, Ö. (2007). Life Satisfaction in Old Age: The Turkish Case, -Suggestions for ‘Quality Aging’. In İ. Tufan (Ed), Proceedings Book of IInd International Social and Applied Gerontology Symposium In Turkey (pp. 427-447). Antalya: GeroYay.

Koçak, A., Kaya, Y., & Arun, Ö. (2006). Critical Thinking or Prejudice? Critical Thinking of the Students in the Faculties of Communication in Turkey and Critical Thinking on Media as a Subject. In Y. Passadeos & D. Dimitrakopoulou (Eds), Mass Media Research: International Approaches (pp. 327-338). Athens: Atiner Pub.

Koçak, A., & Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu. Selçuk İletişim Dergisi, 4(3). 21-28.