Türkiye nasıl yaşlanıyor?

2004 yılından bu yana yaşlanma çalışıyorum. Yaşlanma çalışmaları alanı çok zengin, nitelikli araştırmaların transdisipliner biçimde gerçekleştirilebileceği bir alan. Yaşlılarla yapılan çalışmalar ya da yaşlılık çalışmaları gibi, belirli bir toplumsal kesimi ya da dönemi izole etmeden çalışmanın en etkili yolu yaşlanma çalışmak. Yaşam seyri perspektifini araştırmalarımıza dahil etmek…

“Yaşlanma Sosyolojisi” dersi tam olarak böyle bir arkaplandan hareketle geliştirdiğim bir ders oldu. Bu dersi, 2024 yılı Bahar döneminden itibaren master düzeyindeki araştırmacılara yönelik hazırladım.

Bu derste, yaşam seyri içinde gerçekleşen değişimler ve dönüşümler sosyolojik bir perspektifle makro (yapısal) ve mikro (bireysel) düzeyde tartışılacak. Yaşlanma sosyolojisi kuramları ve temel kavramları, yaşlanma çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen araştırmalarla birlikte ele alınacak. Toplumsal yapı ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiye odaklanılarak hem küresel bakımdan hem de Türkiye toplumunda demografik dönüşüm incelenecek. Yaşam seyri süresince eğitim, iş, istihdam, gelir, etnisite, sınıf, kuşaklararası ilişkiler, yaş dostu çevre, sosyal politika, sağlık-hastalık gibi başlıklar dersin ana tartışma konularını oluşturmakta.

Türkiye nasıl yaşlanıyor? Toplumsal yaşlanma bir sorun mu? Dersimiz süresince bu sorular etrafında yapacağımız tartışmalarda Türkiye’nin ve Türkiye gibi zenginleşmeye çalışırken yıkıcı kalkınma modellerini tercih eden toplumların yaşlanma dinamiklerini ve toplumsal yapılarını çözümleyeceğiz.

Türkiye, tarihinde bir defaya mahsus olarak yaşanacak bir dönüşümden geçiyor. Bilim insanları, araştırmacılar bu demografik dönüşümün içinde aynı zamanda onun tanıkları. Tanıklık ettiğimiz döneme nitelikli bilimsel araştırmalarla bakabilmek için Yaşlanma Sosyolojisi dersi sizlere ihtiyaç duyacağınız ampirik donanımı ve kuramsal kavrayışı sunacak.

Master düzeyindeki araştırmacılar için geliştirdiğim bu dersin izlencesini aşağıdaki bağlantıyı takip ederek edinebilirsiniz. Ofis saatleri, dersin takvimi, önerdiğim kaynaklar, okuma listesi ve ders hakkında daha fazla bilgi ders izlencesinde yer almaktadır. Unutmayınız, her dönem ders içeriğinde güncellemeler yapıyorum. O nedenle bu dersle ilgilenenler, güncel ders izlencesini edinmek üzere bana yazmaktan çekinmesinler.

Ders izlencesi çok yakında bu bağlantıda yayınlanacak. Bağlantıda kalın…