Rüşvet ve Yolsuzluğun Sosyolojisi

Rüşvet ve yolsuzluk ile eşitsizlik arasındaki ilişki nasıl anlaşılabilir?

2019 yılında Brüksel’de bir konferansa katıldım. Bir meslektaşımız Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği araştırmasında parlemantolarda kadın vekil sayısının artmasıyla yolsuzlukların azaldığını tespit etmişti. Parlementolarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yolsuzluklarla olan bu bağı ilgimi çekti. Daha sonra yaptığım araştırmalarda, rüşvet ve yolsuzluğun sosyolojik boyutunun yeterince çalışılmadığını farkettim.

“Rüşvet ve yolsuzluk nedir ve neden önemlidir? Rüşvet ve yolsuzluk ile eşitsizlik arasındaki ilişki nasıl anlaşılabilir?” soruları odağında araştırmalarımı derinleştirdim. Rüşvet ve yolsuzluk olgusunun bilhassa 1990’lı yıllardan itibaren bilim insanlarının ilgisini çekmeye başladığını ve araştırma gündemlerinde belirgin bir şekilde yer aldığını farkettim. Yine de rüşvet ve yolsuzluğun sosyolojik temelde toplumsal yapıyla ilişkisi, eşitsizlikle yakın ilgisi ve kalkınma süreçlerindeki rolü itibariyle bilimsel bir araştırma konusu olarak henüz yeterince ilgiyle değerlendirilmediği dikkatimi çekmişti. Böylece sonraki yıllarda yaptığım araştırmaların birikimiyle 2024 yılında Güz döneminde doktora düzeyinde vermek üzere Rüşvet ve Yolsuzluğun Sosyolojisi dersini geliştirdim.

Dersin temel amacı rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin kavramları tanıtmak, rüşvet ve yolsuzluğun küresel düzeydeki bilimsel tartışmaları hakkında bilgi vermek ve sosyolojik bir bakış açısıyla eşitsizlikler temelinde rüşvet ve yolsuzluğa nasıl yaklaşabilecekleri hakkında öğrencilere, araştırmacılara donanım kazandırabilmektir.

Küresel amaçlara ulaşmak hedefiyle zenginleşmeye çalışan toplumlarda rüşvet ve yolsuzluk kalkınmayı hızlandıran işlevsel bir değere mi sahip? Yoksa yıkıcı kalkınma modellerinin tercihi insan haklarını ihlal eden etkilere mi yol açıyor? Dersimiz süresince bu sorular etrafında yapacağımız tartışmalar sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Miletler tarafından sunulan küresel amaçlar ve yeni kent gündemi bağlamında değerlendirilecek.

Dersimiz süresince tüm bu soruları küresel düzeyde örnek vakalarla birlikte ele alarak, rüşvet ve yolsuzluğun küresel eşitsizliklerle olan bağını analiz edeceğiz.

Sosyal bilimlerde özellikle rüşvet ve yolsuzluğun sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel kalkınma ile ilişkisini merak eden tüm araştırmacılar için geliştirdiğim bu dersin izlencesini aşağıdaki bağlantıyı takip ederek edinebilirsiniz. Ofis saatleri, dersin takvimi, önerdiğim kaynaklar, okuma listesi ve ders hakkında daha fazla bilgi ders izlencesinde yer almaktadır. Unutmayınız, her dönem ders içeriğinde güncellemeler yapıyorum. O nedenle bu dersle ilgilenenler, güncel ders izlencesini edinmek üzere bana yazmaktan çekinmesinler.

Ders izlencesi çok yakında bu bağlantıda yayınlanacak. Bağlantıda kalın…