Akdeniz’de Nüfus ve Toplumsal Yapı

Akdeniz nedir?

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nde Göç Araştırmaları anabilim dalı kurulduktan sonra burada bir ders vermem önerildi. Bu teklif üzerine 2020 yılı Bahar döneminde master düzeyinde vermek üzere Akdeniz’de Nüfus ve Toplumsal Yapı dersini geliştirdim.

Bu ders, sosyolojik bir perspektifle Akdeniz toplumlarının nüfusunu ve toplumsal yapılarını incelemeyi hedeflemektedir. Sınıf, etnisite, toplumsal cinsiyet, sosyal hareketler, teknoloji kullanımı, tarım ve kırsal ilişkiler, yaşlanma, eğitim, sosyal değerler, göç ve kültürel eşitsizlik başlıklarında Akdeniz’in güneyi ve kuzeyi arasındaki karşılaşmalar, nüfus hareketleri, demografik geçiş süreçleri analiz edilerek toplumsal yaşama etkileri tartışılmaktadır.

Antik yunandan, ortaçağa ve Rönesans’tan modern çağa değin tarihsel açıdan da Akdeniz toplumlarının nüfusuna bakış, demografik dönüşümlerin toplumsal yaşama yansımaları bu dersin ana tartışma eksenini oluşturmaktadır. Dersi alan araştırmacılar 12 ana başlıktan seçilmiş konularda Akdeniz toplumlarının gündelik yaşam pratiklerini inceleme olanağı bulacaklardır.

Akdeniz çalışmaları alanında uzmanlaşmak isteyen tüm araştırmacılar için geliştirdiğim bu dersin izlencesini aşağıdaki bağlantıyı takip ederek edinebilirsiniz. Ofis saatleri, dersin takvimi, önerdiğim kaynaklar, okuma listesi ve ders hakkında daha fazla bilgi ders izlencesinde yer almaktadır. Unutmayınız, her dönem ders içeriğinde güncellemeler yapıyorum. O nedenle bu dersle ilgilenenler, güncel ders izlencesini edinmek üzere bana yazmaktan çekinmesinler.