Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

Neden araştırma yaparız?

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nde 2020 yılından itibaren Güz döneminde master düzeyinde Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik dersini veriyorum. 2023 yılı itibariyle Bahar döneminde de bu dersi vermeye başladım.

Sosyal bilimlerde kullanılan yöntemi ve araştırma tekniklerini içeren bu ders, genç araştırmacıları praxisle tanıştırmayı hedeflemekte. Ders süresince, sosyal bilimlerde bilimsel araştırmalarda kullanılan yaklaşımları ve teknikleri keşfe çıkacağız. Sosyal bilimlerde teori ve ampirinin kucaklaştığı nokta olan praxisin önemi üzerinde duracağız. Araştırma sorusunun formüle edilmesiyle başlayıp devam eden süreçte, nitel ve nicel araştırma tekniklerini uygulamak suretiyle, sosyal araştırmanın ruhunu anlamaya çalışacağız. Ölçmenin doğası ve sorunları üzerinde tartışacağız. Ayrıca, bu ders kapsamında, araştırmacıların edineceği teorik ve ampirik düzeydeki tecrübeler, master tezlerini hazırlamada da destek olacaktır.

Ofis saatleri, dersin takvimi, önerdiğim kaynaklar, okuma listesi ve ders hakkında daha fazla bilgi için örnek ders izlencesini aşağıdaki bağlantıyı takip ederek edinebilirsiniz. Unutmayınız, her dönem ders içeriğinde güncellemeler yapıyorum. O nedenle bu dersle ilgilenenler, güncel ders izlencesini edinmek üzere bana yazmaktan çekinmesinler.