2013 yılında yayımlanan makaleler

Arun, Ö. (2013). International Spotlight: Developing a Gerontological Social Policy Agenda for Turkey. The Gerontologist, 53(6), 891-897.

Arun, Ö. (2013). Rafine Beğeniler ya da Sıradan Hazlar? Türkiye’de Beğeninin, Ortamın ve Tüketimin Analizine İlişkin Bir Model. Kültür ve İletişim, 16(2), 45-72.

Arun, Ö., & Çakıroğlu-Çevik, A. (2013). Quality of Life in an Ageing Society: A Comparative Analysis of Age Cohorts in Turkey. Zeitschrift füt Gerontologie und Geriatri, 46(8), 734-739.

Arun, Ö. (2013). Ageing in Turkey: The Peter Pan Syndrome?. In J. Troisi & H. J. von Kondratowitz (Eds), Ageing in the Mediterranean. London: Policy Press. ISBN: 9781447301066.