Aging and Caregiving in the 21st Century: Implications for Research, Policy, Education and Programming

Gerontoloji Bölümü dünyaya açılıyordu…

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’ne geldiğimde farkettiğim en önemli eksiklik uluslararası düzeyde bilimsel faaliyetlere duyulan ihtiyaçtı. Bu kapsamda 2013 ile 2016 yılları arasında Gerontoloji Bölüm Başkanlı yaptığım dönemde uluslararasılaşmaya önem verdim. Uluslararası alanda Türkiye’deki yaşlanma çalışmalarında bakım konusunda tek uzman olan Dr. Jason Holdsworth’ü bölüm başkan yardımcısı olarak görevlendirmiştim. Bir diğer bölüm başkan yardımcımız olarak Dr. Türkan Yılmaz’ı seçmiştim. Türkan hoca 40 yıl Almanya’da yaşlanma ve göç meselesini çalışmış oldukça deneyimli bir uzmandı. Her iki bölüm başkan yardımcım da uluslararası düzeyde çalışmanın anlamını ve önemini biliyorlardı.

Böylece 2014 yılının Ekim ayında, Gerontoloji Bölümü’nün ev sahipliğinde, adına yakışır bir şekilde ilk defa uluslararası düzeyde en fazla ve en nitelikli katılımının sağlandığı Gerontoloji sempozyumunu gerçekleştirdik.

6. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu dünyanın farklı yörelerinden alanında uzman araştırmacıların Antalya’da buluştuğu bir sempozyum olmuştu. Sempozyumun ana temasını da 21. yüzyılda bakım olarak belirlemiştik.

Gerontoloji bölümünde daha önce yapılmış sempozyumlarda uluslararası düzeyde nitelikli çıktılar üretmek mümkün olmamıştı. Bugüne kadar yapılmış sempozyumlarda tartışılan konuların ele alındığı uluslararası bir kitap yayımlanmamıştı. Benim başkanlığımda Jason hoca ile Türkan hocadan oluşan sempozyum organizasyon komitemiz sunum yapacak bilim insanlarının bildirilerinin tam metin olarak yayımlanmasını çok önemsiyorduk. Gerontoloji’nin bu 6. sempozyumunda ilk defa seçilmiş nitelikli bildiriler sempozyum öncesinde uluslararası bir kitap olarak yayımlandı.

Kitabın önsözünde yer verdiğim sempozyum açılış konuşmamda Türkiye’nin genç nüfusu olduğuna inanıp bunun hiç değişmeyeceğini düşünenler için bir kaç tespiti paylaşmıştım: “Nüfusun yaşlanmasının Türkiye’nin bir gündemi olmadığını düşünenlere kötü bir haberim var: Türkiye küresel düzeyde yaşanan yaşlanma sürecinden kaçınamaz Merkezi ve yerel hükümetler yaşlanan nüfusun bakım ihtiyacını karşılayacak ve yaşlıların refahını artıracak sosyal politikaları uygulamaya başlamalılar.”

Hem 2014 yılındaki Türkiye’nin yaşlanma çalışmaları bağlamındaki gündemini öğrenmek hem de bilim insanlarının odaklandığı tartışmaları takip etmek üzere bu kitap ilginizi çekebilir. Editörlüğünü üstlendiğin bu kitapta alanında seçkin uzmanların bildirilerine ait tam metinleri bulabilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö. (2014). Aging and Caregiving in the 21st Century: Implications for Research, Policy, Education and Programming. ISBN: 9786055627591