Türkiye: Yoksullaşarak Yaşlanan Toplum

Türkiye, yoksullaşarak yaşlanıyor!

“Demografik dönüşüm sürecini hızlı yaşayan bir ülke olarak, içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye’yi bekleyen en önemli sorun, yoksullaşarak yaşlanması.”

Toplumsal yaşlanma hem gündelik yaşamda hem de politika düzeyinde önemli kararları verirken sorun olarak kavranıyor. Türkiye’nin bir sorunu… Oysa böyle değil. Neden böyle olmadığını anlatmak üzere yazdıklarım Senex Politika Belgeleri dizisinde yer buldu.

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği, politika yapıcılar, uygulayıcılar, yerel yönetim uzmanları, araştırmacılar, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile yaşlanma çalışmalarına ilgi duyan tüm kesimler için üç farklı içerikte yayınlar hazırlıyor. Bunlar, Politika Belgesi, Stratejik Plan ve Değerlendirme dokümanları olarak belirlenmiş. Senex belgeleri, Türkiye’de yaşlanma çalışmaları alanında ihtiyaç duyulan, yetkin araştırmaların sonuçları ışığında kanıta dayalı olarak üretilmiş bilgileri, görgüyü ve deneyimleri yaygınlaştırmayı hedeflemekte.

Sizler de araştırmalarınız neticesinde elde ettiğiniz bilgileri, verileri ve kanıtları kullanarak Senex belgeleri içinde kendinizi ifade edebilir, tartışmalarınızı yaygınlaştırabilirsiniz. Senex belgeleri hakkında bilgi için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Senex Politika Belgeleri dizisinin ilk kitabı olarak yayımlanan bu kitapta Türkiye’de yaşlanmanın nasıl bir seyir izlediğini anlatmaya çalıştım. Kitap, 2022 yılında Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınevi tarafından yayımlandı. Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek bu kitabı edinebilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö., (2022). Türkiye: Yoksullaşarak Yaşlanan Toplum. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları