Yazı Çağrısı – Politika Belgesi, Değerlendirme ve Stratejik Plan

Yeni bir yayın dizisi başladı…

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği yeni bir yayın dizisi için çağrıya çıktı.

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği, politika yapıcılar, uygulayıcılar, yerel yönetim uzmanları, araştırmacılar, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile yaşlanma çalışmalarına ilgi duyan tüm kesimler için üç farklı içerikte yayınlar hazırlıyor. Bunlar, Politika Belgesi, Stratejik Plan ve Değerlendirme dokümanları olarak belirlenmiş. Senex belgeleri, Türkiye’de yaşlanma çalışmaları alanında ihtiyaç duyulan, yetkin araştırmaların sonuçları ışığında kanıta dayalı olarak üretilmiş bilgileri, görgüyü ve deneyimleri yaygınlaştırmayı hedeflemekte.

Yaşlanma çalışmaları odağında belirli bir alan için ilişkisel bir perspektifle hazırlanmış Politika Belgesi, Stratejik Plan ve Değerlendirme dokümanları, sosyal politika geliştirilmesi sürecine katkı sunabilir, uygulamaların izlenmesinde kullanılabilir ve hak savunucuların sorunlara ilişkin olarak önerilerini somut biçiminde ifade etmesini olanak sağlayabilir. Senex politika belgesi, stratejik plan ve değerlendirmeleri, bu hedeflere ulaşmak üzere ilgililer arasında sosyal diyaloğun gelişmesine katkı sunabilir.

Sizler de araştırmalarınız neticesinde elde ettiğiniz bilgileri, verileri ve kanıtları kullanarak Senex belgeleri içinde kendinizi ifade edebilir, tartışmalarınızı yaygınlaştırabilirsiniz.

Doktora çalışmalarını sürdüren ya da doktorasını son 3 yıl içinde tamamlamış olan araştırmacılar Senex Belgeleri hazırlamak üzere başvuru yapabilirler.

Senex Dernek, Lund Üniversitesi ve Antalya cityLAB işbirliği ile yayına hazırlanan Senex belgeleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.