İnsan Hakları ve Kalkınma Hedefleri: Gelecekte Yaşlılara Bir Yer Var mı? – Senex: VI. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı

Gelecekte yaşlılara yer var mı?

Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin altıncısını 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirdik.

4-5 Kasım 2022 tarihlerinde altıncısı gerçekleştirilen Senex kongrenin ana teması İnsan Hakları ve Kalkınma Hedefleri olarak belirlenmişti.

Kuşaklararası dayanışma ve eşit, adil paylaşım için ne tür çalışmalar yapılıyor? Toplumsal kesimler arasında adalet yaygınlaştırılabiliyor mu? Çocukları, gençleri, yetişkinleri, yaşlıları düşündüğümüzde; kadınları, erkekleri, göçmenleri, mültecileri, engellileri ele aldığımızda, toplumsal sınıf, etnisite ve inanç çeşitliliklerini hesaba kattığımızda, hasılı tüm kuşaklar ve toplumsal kesimleri bir arada hayal ettiğimizde “geride kimseyi bırakmama” hedefi gerçekleştirilebiliyor mu? Tüm bu sorular hakkında düşünmeye başladığımızda, BM’nin kalkınma hedeflerinde eksik olan bir parça var. İnsan hakları paradigmasından yoksun olması BM kalkınma hedeflerinin en önemli eksikliği..

Hızla yaşlanma sürecindeki toplumların çocukları, gençleri, yetişkinleri ve yaşlıları için nasıl bir dünya hayal ediliyor? Gelecekte yaşlanan insanlara bir yer var mı? Tüm bu sorular ve daha fazlası bulguya dayalı olarak altıncı Senex Kongre’de tartışıldı.

Tüm bildirilerin özetleri editörlüğünü yaptığım Senex Kongre’nin 2022 yılı özet kitabında yer almaktadır.

Senex Kongre 2022 Özet Kitabı Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları tarafından yayımlandı. Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek bu kitabı edinebilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö. (Ed.) (2022). Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı 2022. İnsan Hakları ve Kalkınma Hedefleri: Gelecekte Yaşlılara Bir Yer Var mı? Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları.