Pandemi ve Yaşlanma: Karantina, Kapatılma, Kriz

Covid19 salgını yaş ayrımcılığını daha da yaygınlaştırdı

Küresel düzeyde Covid19 salgınında yaşananları düşündüğümüzde dünya birçok açıdan değişti. Öncelikle salgın sırasında ageism (yaş ayrımcılığı) tutumlardan davranışlara dönüştü. Süresiz, sınırsız ve denetimsiz biçimde uygulanan kapatılma, yaşlı insanların haklarını ihlal etmekle kalmadı, aynı zamanda yaşlıların, yaşlılığın ve yaşlanmanın toplumsal görünümlerini de dönüştürdü. Oysa yaşlılar birbirinden farklı insanlar; yaşlılık dönemi ve yaşlanma
deneyimi bir hayli özgün. Toplumsal köken yaşlanma sürecini derinden etkiliyor,
farklılaştırıyor, çeşitlendiriyor.

Böylesi bir dönüşüm kuşaklararası dayanışmayı derinden sarsıyor. Çocuklar, gençler,
yetişkinler ve yaşlılar arasında derinleşen ayrım, yaşa dayalı olarak parçalanmış
bir toplumun göstergesi. Oysa küresel demografik trendler içinde bulunduğumuz
yüzyılda, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ömürlerini daha fazla yaşlı olarak
geçireceğini ortaya koyuyor.

Karantina, kapatılma, krizlerle geçen pandemi dönemi düşünüldüğünde, acaba
böylesi bir türbülans çağında yolumuzu nasıl bulacağız? Kuşaklararası
dayanışmayı tesis etmek için mekanı ve hizmetleri nasıl dönüştürebiliriz?
Ayrımcılıkla etkin biçimde nasıl mücadele edeceğiz? Pandemide farklı kuşakların bakım ihtiyacını karşılamak için hak temelli hizmetleri üretmek mümkün mü?

Tüm bu sorular ve daha fazlası bulguya dayalı olarak bu kitapta tartışılıyor. Senex Kongre’de sunulan bildiriler içinden seçilmiş olanların tam metinleri editörlüğünü yaptığım Senex Kongre’nin 2021 yıllığında yayımlandı. Senex Kongre 2021 Yıllığı Türkiye’nin Covid19 salgınında neler yaşadığını da anlamamızı sağlıyor. Yıllık, 2022 yılında Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınevi tarafından yayımlandı. Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek bu kitabı edinebilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö. (Ed.) (2022). Pandemi ve Yaşlanma: Karantina, Kapatılma, Kriz. 2021 Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Yıllığı. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları.