Antalya cityLAB: Collaboration for Inclusive and Sustainable Cities / Executive Summary

Kapsayıcı ve sürdürülebilir kentler için işbirliği…

Antalya cityLAB, kalkınma sürecinde bir kentin sorunlarını ve gündemini inceleyen, yerel yönetimlerin çeşitlenen, farklılaşan ve dönüşen nüfusa nasıl hizmet götürebileceklerini düşünen ve sivil toplum ile özel sektörü buluşturmaya hevesli bir grup biliminsanı tarafından 2017 yılında kuruldu. Ben Antalya cityLAB kurucularındanım ve direktörü olarak çalışıyorum.

Küresel düzeyde yaşanan türbülans dönemlerinde, hızla yaşlanan bir ülkenin ve kentin toplumsal dönüşümünü yerelden başlayarak anlamak, kentin meselelerini kolektif biçimde incelemek ve üzerine birlikte düşünerek yaratıcı çözümler geliştirmek Antalya cityLAB bileşenlerinin temel amacı.

Bugün Türkiye’nin hızla yaşlanan kentlerinde demografik dönüşümün ve eşitsizliklerin ne tür etkiler yarattığını anlamaya çalışan paydaşlar Antalya cityLAB içinde birlikte çalışıyorlar.

Bu kitap, ortak hikayemizin nasıl başladığını ve devam ettiğini anlatıyor. Dilerim birlikte kurduğumuz hayallerin gerçeğe dönüşmesi için bir haberci olur.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö., (2022). Antalya cityLAB: Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentler İçin İşbirliği / Yönetici Özeti. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları