Right to Health and Access to Health Services of Older People in Türkiye

Yaşlıların sorunları somut biçimde ele alınmıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından 2023 yılı başında özel bir çağrı yayınlandı. Bu çağrı “Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi” başlığına odaklanıyordu.

Bu çağrıdan haberdar olduğumda yaşlıların sağlık hakkına erişimleriyle ilgili Türkiye’de ne tür yasal düzenlemeler ve politika çerçeveleri olduğunu merak ettim. Yaşlılar ayrımcılığa uğramadan nitelikli sağlık hizmetlerine erişebiliyorlar mıydı?

Tüm bu sorularla birlikte Türkiye’de yaşlıların sağlık hakkı ve sağlık hizmetlerine erişimleriyle ilgili BM’nin çağrısına yanıt olabilecek bir araştırma üzerinde çalışmaya başladım. Tamamladığım analitik raporu, 3-6 Nisan 2023 tarihlerinde New York’ta OEWG’nin 13. buluşmasında gerçekleştirilecek tartışmalara somut katkı olması amacıyla BM’ye ilettim.

Çalışmam BM tarafından Türkiye raporu olarak kabul edildi ve New York’ta gerçekleşen OEWG’nin 13. buluşmasında değerlendirildi.

Çalışmam, insan hakları ve yaşlanma alanında çalışan tüm ilgililerin erişebilmesi, kullanabilmesi, hükümetlerin ve ilgili tüm kurumların değerlendirebilmesi için Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından kitap olarak basıldı.

Senex, İnsan Hakları Dizisi içinde, bu araştırmayı Türkiye’de yaşlıların sağlık hakkı ve sağlık hizmetlerine erişimleri başlığında önce İngilizce olarak ardından Türkçe’ye çevirerek yayımladı. Kitap hem basılı hem de çevrimiçi olarak yayımlandı. Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek kitabın BM’ye sunulan İngilizce orijinaline ya da Türkçe çevirisine ulaşabilirsiniz. Basılı halini okumak isterseniz Senex Dernek ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö., (2023). Right to Health and Access to Health Services of Older People in Türkiye. Association for Aging Studies Publication