Covid-19 Sürecinde Yaşlıların Enformasyon Arayışı ve Enformasyon Değerlendirmesi

Türkiye’de eşitsizliklerin yeni görünümleri

Bu çalışma, yürütücülüğünü Prof.Dr. Mutlu Binark’ın yaptığı, benim ve Dr. Duygu Özsoy’un araştırmacı olarak yer aldıkları, Beren Kandemir ve Gül Şahinkaya’nın ise bursiyer olarak katkı verdikleri TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen 120K613 numaralı ve Covid-19 Sürecinde Yaşlıların Enformasyon Arayışı ve Enformasyon Değerlendirmesi başlıklı araştırmamızın bilimsel bir çıktısıdır.

Mutlu hocayla 2017 yılında iletişim ve yaşlanma çalışma grubu oluşturduk. İletişim alanındaki profesyonellerin ve genç araştırmacıların yaşlanma çalışmaları alanıyla buluşmasını sağlamak ve aralarında sosyal diyaloğun geliştirilmesine dayalı bir ağ oluşturmak istiyorduk. Bu çalışma grubu çok sayıda buluşma ve ortak çalışmaya imza attı.

2020 yılında Covid-19 salgını sırasında TUBİTAK tarafından yapılan özel çağrıyı duyduğumuzda Mutlu hocayla bu konuda bir araştırma yapabileceğimizi düşündük. İletişim ve yaşlanma çalışma grubumuzda edindiğimiz birikim ve deneyimle birlikte, Duygu hocanın da katılımıyla, Beren ve Gül’ün katkılarıyla, önerimizi yazıp TUBİTAK’a ilettik. Bizim önerimiz TUBİTAK özel çağrısında iletişim alanında desteklenen üç araştırmadan birisiydi.

Araştırmamızda, yaşlıların gündelik yaşamlarındaki medya repertuarlarının neler olduğunu, enformasyona hangi kaynaklardan ulaştıklarını, bu kaynaklara ne düzeyde güven duyduklarını, enformasyonu teyit edip etmediklerini, konuya ilişkin bilgi düzeylerinin ne olduğunu anlamaya yönelik sorulara yanıt aradık. Bu kitapta ilk bulguları, tartışmaları ve bunların sonucundaki çıkarımlarımızı bulabilirsiniz.

Bu kitap, 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz ortak çalışma grubumuzdaki birikimin ve dolayısıyla güncel çalışmalarımızın bir ürünü. Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları tarafından 2020 yılında Türkçe ve İngilizce dillerinde kitap olarak yayımlandı. Dilediğiniz dilde, ücretsiz edinip, paylaşabilir, özgürce okuyabilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Binark, M., Arun, Ö., Özsoy, D., Kandemir, B., Şahinkaya, G. (2020). Covid-19 sürecinde
yaşlıların enformasyon arayışı ve enformasyon değerlendirmesi: TÜBİTAK SOBAG
120k613 no’lu araştırma projesi
. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları.