Climate Change Induced Disasters and the Rights of Older People in Türkiye

Yaş ayrımcılığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini daha da pekiştiriyor!

Yaş ayrımcılığı, iklim krizinin olumsuz etkilerini daha da pekiştiriyor!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından 2023 yılı başlarında özel bir çağrı yayınlandı. Bu çağrı iklim değişikliği kaynaklı afetler ve yaşlı haklarına odaklanıyordu.

Bu çağrıdan haberdar olduğumuzda Banu ile birlikte iklim krizine bağlı afetlere karşı Türkiye’de ne tür hazırlıklar yapıldığını, bu hazırlıklarda yaşlıların yer alıp almadığını ve yaşlıların iklim krizine bağlı afetlerden nasıl etkilendiğini incelemeye karar verdik.

Araştırmamızda, iklim krizine bağlı afetlere karşı acil durum müdahalelerinin yanı sıra risk yönetimi ve önleyici tedbirlerle ilgili olarak yaşlıları dikkate alan ulusal ve yerel düzeydeki yasa ve politikaların envanterini çıkarmayı da hedefledik.

Bu kapsamda araştırmamızın sonuçlarını 1 Mayıs 2023 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Yaşlı Hakları Özel Raportörü‘ne sunduk. Sunduğumuz çalışma BM tarafından Türkiye raporu olarak kabul edildi. Elinizdeki kitapta yer alan tüm bilgiler 2023 yılı Ekim aylarında düzenlenecek BM Genel Kurulu’nun 78. oturumunda da tartışılacak.

Daha önce, 2021 yılında, BM’ye sunduğumuz ve Türkiye raporu olarak da kabul edilen “The Impact Of Climate Change On The Rights Of Older Persons In Turkey” (Türkiye’de İklim Değişikliğinin Yaşlı Hakları Üzerine Etkisi) başlıklı araştırmamızla birlikte ele alındığında bu çalışmamızın Türkiye’de yaşlı hakları ve iklim krizi bağlamında yapılmış ilk ve halen tek çalışma olduğunu görüyoruz.

Bu kitaptaki tartışmalarımızın da, araştırmacılar, politika yapıcılar, yerel yönetim uzmanları ve hak savunucuları için anlamlı bir katkı sunmasını umuyoruz.

Araştırmamız, insan hakları ve yaşlanma alanında çalışan tüm ilgililerin erişebilmesi, kullanabilmesi, hükümetlerin ve ilgili tüm kurumların değerlendirebilmesi için Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından kitap olarak basıldı.

Senex, çalışmamızı, İnsan Hakları Dizisi’nin dördüncü kitabı olarak yayımladı. Kitap BM’ye gönderdiğimiz orijinal metne sadık kalarak İngilizce ardından Türkçe’ye çevrilerek yayımladı. Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek kitabın BM’ye sunulan İngilizce orijinaline ya da Türkçe çevirisine ulaşabilirsiniz. Basılı halini okumak isterseniz Senex Dernek ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö. and Karademir Arun, B., (2023). Climate Change Induced Disasters and the Rights of Older People in Türkiye. Association for Aging Studies Publication