Violence, Abuse and Neglect of Older People in Türkiye

Kanunun hiçbir maddesinde yaş ayrımcılığından söz edilmez!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından 2023 yılı Ocak ayının başlarında özel bir çağrı yayınlandı. Bu çağrı yaşlılara yönelik şiddet, ihmal ve istismarlara odaklanıyordu.

Bu çağrı yaşlı haklarına ilişkin uluslararası bir sözleşmeye en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda yayımlandı. Zira yaşlı insanlara yönelik şiddet, ihmal ve istismar küresel düzeyde dikkat çekici biçimde yaygınlaşıyor.

Türkiye’de yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik sosyal politikaların ve uygulamaların başarısız olmasının ardındaki önemli bir neden bireysel ve toplumsal önyargılar. Bunlardan birisi de Türkiye’de toplumunun yaşlıları koruduğuna, kolladığına, saygı duyduğuna ilişkin sıkça tekrar edilen büyük bir önyargı…

Bu kapsamda, BM İnsan Hakları Konseyi’nin raporu için ayrıntılı bir rapor hazırladım. Çalışmamı 1 Mart 2023 tarihinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Yaşlı Hakları Özel Raportörü‘ne sundum. Sunduğum çalışma BM tarafından Türkiye raporu olarak kabul edildi. Elinizdeki kitapta yer alan Türkiye’de yaşlılara yönelik şiddet, ihmal ve istismara ilişkin tüm bilgiler 2023 yılı Eylül ve Ekim aylarında düzenlenecek BM İnsan Hakları Konseyi’nin 54. oturumunda da tartışılacak.

Çalışmam, insan hakları ve yaşlanma alanında çalışan tüm ilgililerin erişebilmesi, kullanabilmesi, hükümetlerin ve ilgili tüm kurumların değerlendirebilmesi için Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından kitap olarak basıldı.

Senex, çalışmamı, İnsan Hakları Dizisi’nin üçüncü kitabı olarak yayımladı. Kitap BM’ye gönderdiğim orijinal metne sadık kalarak önce İngilizce ardından Türkçe’ye çevrilerek yayımladı. Kitap hem basılı hem de çevrimiçi olarak yayımlandı. Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek kitabın BM’ye sunulan İngilizce orijinaline ya da Türkçe çevirisine ulaşabilirsiniz. Basılı halini okumak isterseniz Senex Dernek ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö., (2023). Violence, Abuse and Neglect of Older People in Türkiye. Association for Aging Studies Publication