2020 yılında yayımlanan makaleler

Arun Ö., & Holdsworth J.K, (2020). Integrated social and health care services among societies in transition: Insights from Turkey. Journal of Aging Studies, 53, pp. 1-7.

Arun Ö., (2020). Eşitsiz Yaşlanmak: Türkiye’nin Serüveni, Alanın Niteliği ve Yaşlanma Gündemi. Cogito, 98, ss.89-106.

Arun Ö., (2020). Türkiye’nin Yaşlanma Gündemi: Riskler ve İmkanlar. Ö. Arun, (Ed.), Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve Müdahaleler. (ss. 3-18). Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları

Arun Ö., & Elmas Ç., (2020). Türkiye’de Dijital Eşitsizliğin Toplumsal Kökenleri. M. Fiğan, Y. Dede Özdemir, (Ed), Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler ve Yaşlanma. ss.115-135.  Alternatif Bilişim Derneği Yayınları