2021 & 2022 yılında yayımlanan makaleler

Arun, Ö. (2022). Akdeniz’de Nüfus ve Toplumsal Yapı. E. K. Iltar, (Der.) Bütün Yönleriyle Akdeniz 2 (s.125-136). Arkeoloji ve Sanat Yayınları. ISBN: 978-605-396-569-5

Arun, Ö., Binark, M., Taylan, D. Ö., Kandemir, B., & Şahinkaya, G., (2022). Yaşlıların Toplumsal Sınıfı, Dijital Sermayeleri ve COVID-19 Salgınında Bağlantıda Kalma Pratikleri. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Erken görünüm

Binark, M., Arun, Ö., Özsoy, D., Kandemir, B., & Şahinkaya, G., (2021). Covid-19 Salgınında Yaşlıların Medya Repertuvarı ve Enformasyon Gereksinimi. Strata, 6, ss.147-165.