2019 yılında yayımlanan makaleler

Arun Ö., & Özkurt V., (2019). Bakım Sürecinde İhmalin Yeni Bir Türü: Geronteknolojik Yoksunluk. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , 9(2), ss.107-123.

Arun Ö., (2019). Yaşlananların Bir Çift Sözü Var! Türkiye Artık Yaşlı Bir Toplum. Birikim, 362-363, ss. 42-54.

Arun Ö., (2019). Büroyla Saha Arasında: Yaşlanma Çalışmalarında İlişkisellik. Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.75-86.