Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve Kariyer – Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı

Gelecek kuşaklar için…

Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin üçüncüsünü 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirdik.

Senex kongrelerinin ilkinde ve ikincisinde, yaşlıların, sağlık, bakım, eğitim, gelir ve sosyal ilişkiler gibi başlıca faktörler etrafında mevcut koşulları ele alınarak tartışılmıştı. Krizler, eşitsizlikler ve demografik dönüşümün gündelik hayata yansımalarının tartışıldığı ilk iki Senex kongresinin ardından, üçüncü Senex kongresinde tüm kuşakları ve geleceği tartışmak oldukça önemli olacaktı. Yaşlanan kuşakları gelecekte neler beklemekte? Bu bağlamda, gelecek kuşaklar için ne tür düzenlemeler, uygulamalar ve politikalar hayata geçirilebilir? Bu sorular etrafında, bulguya dayalı, kavrayışçı ve ilişkisel bir perspektif sunmak, disiplinler arasında işbirlikleri oluşturarak yaşlanma alanına etkin bir bakış geliştirme gereğini doğurmakta. Bilim insanları, araştırmacılar, profesyoneller ve ilgililer arasında kurulacak diyaloğun, katılımcı ve rafine edilmiş entelektüel derinliği olan fikirlere yaslanması, 2019 yılı içinde Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin ana hedefi olarak belirlenmişti.

Tüm bildirilerin özetleri editörlüğünü yaptığım Senex Kongre’nin 2019 yılı özet kitabında yer almaktadır.

Senex Kongre 2019 Özet Kitabı sadece basılı versiyon olarak yayımlandı. Bu kitabı edinmek isterseniz lütfen Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği ile bağlantıya geçmekten çekinmeyiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun Ö., Ed., (2019). Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve KariyerSenex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı. Yaşlanma Çalışmaları Derneği. ISBN: 9786058020108