2016 yılında yayımlanan makaleler

Arun, Ö., Elmas, Ç., (2016). Yaşlılıkta Ayrım: Çağdaş Türkiye’de Yerel Yönetimleri Bekleyen Zorluklar. Sosyoloji Dergisi, 36(2), 351-372.

Arun, Ö. (2016). Çağdaş Türkiye’de Yaşlılık ve Eşitsizlik. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 29-48. 

Arun, Ö. (2016). Türkiye’de Sosyal Araştırmanın Makamı: Larvatus prodeo! ve Sosyal Araştırmalarda Krizi Aşmak İçin Üç Strateji. Sosyoloji Divanı, 8, 187-200.

Arun, Ö. (2016). Yaşlılık ve Sağlık. Özben, M. ve Oz, I. (Ed.), Sağlık Sosyolojisi, ATA-AÖF:  Erzurum, ss.1-19. ISBN: 9789754428308