2017 yılında yayımlanan makaleler

Arun, Ö. (2017). Yaşlılık. Y. Şişman (Ed.), Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ISBN: 9789750622564 (pp. 118-139).

Holdsworth, J.K., & Arun, Ö. (2017). Bridging Knowledge: A Collective Undergraduate Thesis Development Approach. Educational Gerontology, 43(11), 561-567. 

Arun, Ö., Ersözlü, M., Koçak, A. (2017). Televizyon Alanında Yaşlı Ev Kadınlarının Kültürel Tüketim Pratikleri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 10(1), 387-398.

Arun, Ö. (2017). Sınıflar, Kuşaklar ve Kültüre Düşkünlük: Antalya Yaşlılık Araştırması (AYA-Faz1) Bulguları. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 7(1), 25-39.

Ikeuchi, T., Lu, F., Holdsworth, J.K., Arun, Ö., Wang, S., Murakami, I., Osada, H. (2017). Higher Education in Gerontology: A Comparison of Master’s Programs in Japan, Taiwan, and Turkey. Gerontology & Geriatrics Education, 38(1), 61-75.