Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve Müdahalaleler – Senex: II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı

Senex Kongre; özgür ve katılımcı bir platform!

Senex: II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. “Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve Müdahalele” temasıyla toplanan ikinci Senex kongresinde lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları paylaştılar.

Hızla yaşlanan bir dünyada; dayanışma, işbirlikleri, mücadele ve etkin müdahaleler hangi zeminde gerçekleşebilir? Eşitsizliklere karşı, bulguya dayalı, kavrayışçı ve ilişkisel bir perspektif sunmak, akademik disiplinler arasında işbirlikleri oluşturarak yaşlanma alanına etkin bir bakış geliştirme gereğini doğurmakta. Bilim insanları, araştırmacılar, profesyoneller ve ilgililer arasında kurulacak diyaloğun, katılımcı ve rafine edilmiş entelektüel derinliği olan fikirlere yaslanması, 2018 yılı içinde Senex: II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin ana hedefi olarak belirlenmişti.

Tüm bildirilerin özetleri editörlüğünü yaptığım Senex Kongre’nin 2018 özet kitabında yer almaktadır.

Senex Kongre 2018 Özet Kitabı sadece basılı versiyon olarak yayımlandı. Bu kitabı edinmek isterseniz lütfen benimle bağlantıya geçmekten çekinmeyiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun Ö., (2018). Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve Müdahaleler. Senex: II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı. ISBN: 9786058358829