“Yaşlanma Sosyolojisi” dersi tanıtımı

“Yaşlanma Sosyolojisi” dersi lisansüstü çalışmalarını sürdüren araştırmacılar için geliştirdiğim bir ders. Bu dersi, 2024-2025 döneminden itibaren Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde vereceğim.

2024-2025 döneminden itibaren açacağım “Yaşlanma Sosyolojisi” dersinin tanıtım videosunda şu sorulara odaklanıyorum;

Yaşlanma sosyolojisi nedir? Neden önemli? Bu dersi kimler alabilir?

Bu derste, yaşam seyri içinde gerçekleşen değişimleri ve dönüşümleri sosyolojik bir perspektifle makro (yapısal) ve mikro (bireysel) düzeyde tartışacağız. Yaşlanma sosyolojisi kuramlarını ve temel kavramlarını, yaşlanma çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen araştırmalarla birlikte ele alacağız. Toplumsal yapı ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiye odaklanılarak hem küresel bakımdan hem de Türkiye toplumunda demografik dönüşümü inceleyeceğiz. Yaşam seyri süresince eğitim, iş, istihdam, gelir, etnisite, sınıf, kuşaklararası ilişkiler, yaş dostu çevre, sosyal politika, sağlık-hastalık gibi başlıklar dersin ana tartışma konularını oluşturmakta. Bu ders yaşlanma sosyolojisi konusuyla ilgilenen herkese açıktır.

Dersin izlencesi ve detaylı bilgi için lütfen BURAYA bakınız.