“Rüşvet ve Yolsuzluğun Sosyolojisi” dersi tanıtımı

“Rüşvet ve Yolsuzluğun Sosyolojisi” dersi lisansüstü çalışmalarını sürdüren doktora düzeyindeki araştırmacılar için geliştirdiğim bir ders.

Bu dersi, 2024-2025 döneminden itibaren Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde vereceğim.

Dersin temel amacı rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin kavramları tanıtmak, rüşvet ve yolsuzluğun küresel düzeydeki bilimsel tartışmaları hakkında bilgi vermek ve sosyolojik bir bakış açısıyla eşitsizlikler temelinde rüşvet ve yolsuzluğa nasıl yaklaşabilecekleri hakkında öğrencilere, araştırmacılara donanım kazandırabilmektir.

Küresel amaçlara ulaşmak hedefiyle zenginleşmeye çalışan toplumlarda rüşvet ve yolsuzluk kalkınmayı hızlandıran işlevsel bir değere mi sahip? Yoksa yıkıcı kalkınma modellerinin tercihi insan haklarını ihlal eden etkilere mi yol açıyor?

Dersimiz süresince tüm bu soruları küresel düzeyde örnek vakalarla birlikte ele alarak, rüşvet ve yolsuzluğun küresel eşitsizliklerle olan bağını analiz edeceğiz. Bu ders kalkınma ve eşitsizlikler arasındaki bağı anlamak isteyen, insan hakları bağlamında rüşvet ve yolsuzluk sosyolojisi konusuyla ilgilenen herkese açıktır.

Dersin izlencesi ve detaylı bilgi için lütfen BURAYA bakınız.