2018 yılında yayımlanan makaleler

Arun, Ö., & Holdsworth, J.K. (2018). Generational Care and Support Mechanisms in Turkey: Identifying at Risk Populations. In Research on Family Structures in Turkey: Advanced Statistical Analysis, 2018. The General Directorate of Family and Social Services: Ankara.

Arun, Ö. (2018). Türkiye’de Yaşlanma Çalışmaları Dün, Bugün, Yarın (The Field of Aging Studies in Turkey: Past, Present, Future). Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 8(2), 41-61.

Arun Ö., (2018). A Sociological Examination of Ageing Process. In Social Structure of Turkey, Suğur N., (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.124-147.

Arun Ö., (2018). Türkiye’de Beğenilerin Tahakkümü ve Kültürel Eşitsizlik. İçinde Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları, Sunar L., (Ed.), İlem Yayınları: İstanbul, ss.1-36.

Son kitaba ulaşamayanlar bana e-posta göndererek kitaptaki yazımı edinebilirler.