Social Inclusion of Older People in Türkiye

Yaşlıların haklarından etkin biçimde nasıl yararlanabilir?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından 2023 yılı Ocak ayının başlarında özel bir çağrı yayınlandı. Bu çağrı yaşlıların sosyal katılımına odaklanıyordu.

Bu çağrıdan haberdar olduğumuzda yaşlıların toplumsal yaşama etkin katılımlarıyla ilgili Türkiye’de ne tür uygulamalar, yasal düzenlemeler ve politika çerçeveleri olduğunu merak etmiştik.

BM’nin çağrısına yanıt vermek üzere gerçekleştirdiğimiz araştırma Türkiye’de yaşlıların toplumsal yaşama katılımları sırasında karşılaştıkları zorlukları ele almamızı sağladı. Çalışmamız BM tarafından Türkiye raporu olarak kabul edildi ve New York’ta gerçekleşen OEWG’nin 13. buluşmasında değerlendirildi.

Yaşlılar ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamda yer alabiliyorlar mı?Merkezi ve yerel yönetimler toplumsal hayata etkin katılımları için yaşlılara alan açıyor mu? Yaşlıların ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamın her alanında var olabilmesi için mevcut kaynaklar nasıl kullanılıyor? Bu kitapta tüm bu sorular özelinde rafine bir tartışmayı bulabileceksiniz.

Çalışmamız, insan hakları ve yaşlanma alanında çalışan tüm ilgililerin erişebilmesi, kullanabilmesi, hükümetlerin ve ilgili tüm kurumların değerlendirebilmesi için Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından kitap olarak basıldı.

Senex, Banu ile birlikte yazdığımız bu kitabı, İnsan Hakları Dizisi’nin ikinci kitabı olarak, önce İngilizce ardından Türkçe’ye çevirerek yayımladı. Kitap hem basılı hem de çevrimiçi olarak yayımlandı. Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek kitabın BM’ye sunulan İngilizce orijinaline ya da Türkçe çevirisine ulaşabilirsiniz. Basılı halini okumak isterseniz Senex Dernek ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö. and Karademir Arun, B., (2023). Social Inclusion of Older People in Türkiye. Association for Aging Studies Publication