Krizler ve Yaşlanma: 21. Yüzyılda Demografik Dönüşümün Yansımaları – Senex: I.Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı

Senex Kongre; özgür ve katılımcı bir platform!

Senex: I. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilirken dopdolu ve renkli bir program vadediyordu. Senex kongresinin programı kapsamında; ilk günde lisansüstü çalışmalarını gerçekleştiren araştırmacıların bilimsel sunumlarına, ikinci gününde alanda uzun yıllardır araştırmalar gerçekleştiren bilim insanlarının ve önde gelen kurumlarda çalışan uzmanların hazırladığı çalıştaylara ev sahipliği yaptı. “21. Yüzyılda Demografik Dönüşümün Yansımaları: Krizler ve Yaşlanma” temasıyla toplanan ilk Senex kongresinde;

a. Halen lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren araştırmacılar için yaşlanma ve yaşlılık alanında çalışma yapmanın özendirilmesi;

b. Yaşlılık çalışmalarında sosyal inovasyonun desteklenmesi,

c. Araştırmacıların yaşlılık çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya getirilerek bilimsel bir ağ oluşturulması hedeflenmişti.

Türkiye’nin dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden birisi olduğu düşünüldüğünde, yaşlılık çalışmaları alanında araştırmaya dayalı olarak ürün, hizmet modeli, bilgi ve donanım üretilmesi, üretilen tüm unsurların kamusal alanda işbirliği içinde yaygınlaştırılmak üzere paylaşılması oldukça kritiktir.

Türkiye’nin yapısal özelliklerini ve içinde bulunduğu sosyo-politik bağlamı da değerlendirilerek, Senex kongresinin sunacağı özgür ve katılımcı platformun, kapsayıcı ve disiplinlerarası çalışmaları uluslararası bir perspektifle planlayıp hayata geçirebilecek bir alan olarak yaşlılık çalışmaları ekseninde bilgi üretilmesi ve kavrayış geliştirilmesine katkı sunmasını umut ediyordum. Nitekim bugün geriye dönüp baktığımda ilk gündeki heyecanın Senex kongrelerinde devam ettiğini görüyorum.

Birinci Senex kongresinde farklı disiplinlerden genç araştırmacılar yaşlanma alanındaki özgün çalışmalarını sundular. Tüm bildirilerin özetleri editörlüğünü yaptığım Senex Kongre’nin 2017 özet kitabında yer almaktadır.

Senex Kongre 2017 Özet Kitabı sadece basılı versiyon olarak yayımlandı. Bu kitabı edinmek isterseniz lütfen benimle bağlantıya geçmekten çekinmeyiniz.

Kaynak göstermek için:

Arun, Ö. (2017). Krizler ve Yaşlanma: 21. Yüzyılda Demografik Dönüşümün Yansımaları. Senex: I.Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Özet Kitabı. ISBN: 9786058358812