Sayılar nasıl konuşur?

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacıların veri analizi konusunda zorlandıklarını görüyorum. Sayıları konuşturmanın yollarını arıyorlar. Bu gözlemim neticesinde Enstitü’de veri analizine ilişkin uygulamalı bir ders vermeyi planladım. Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları Anabilim Dalı bünyesinde 2023 yılında Bahar döneminde master düzeyinde vermek üzere Uygulamalı Veri Analizi dersini geliştirdim.

Uygulamalı Veri Analizi dersi kapsamda SPSS paket programıyla veri analizleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ilkin ortalama, ortanca, varyans gibi temel istatistikler ele alınacak, daha sonra çok değişkenli ilişki testleri değerlendirilecek. Doğrusal ve lojistik regresyon modelleri, faktör analizi, mütekabiliyet –correspondence- analizi gibi ileri istatistik teknikleri detaylı olarak tartışılacak. Elde edecekleri tecrübeler neticesinde, araştırmacılar, sayıları “nasıl konuşturacaklarını” öğrenebilecekler.

Sosyal bilimlerde özellikle veri analizi konusunda uzmanlaşmak isteyen tüm araştırmacılar için geliştirdiğim bu dersin izlencesini aşağıdaki bağlantıyı takip ederek edinebilirsiniz. Ofis saatleri, dersin takvimi, önerdiğim kaynaklar, okuma listesi ve ders hakkında daha fazla bilgi ders izlencesinde yer almaktadır. Unutmayınız, her dönem ders içeriğinde güncellemeler yapıyorum. O nedenle bu dersle ilgilenenler, güncel ders izlencesini edinmek üzere bana yazmaktan çekinmesinler.