Akdeniz nasıl yaşlanıyor?

Akdeniz üzerine yazılmış devasa bir literatür var. Bunun bir kısmı yaşlanma çalışmaları alanının katkısıyla oluşuyor. Akdeniz’de toplumsal yaşlanma aynı zamanda toplumların karşılaşması anlamına geliyor. Hem geçmişte hem de günümüzde… Akdeniz’de yaşlanma üzerine yaptığım araştırmalar ve yazdığım bilimsel makaleler nedeniyle Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nde Yeni ve Yakınçağ anabilim dalında bir ders vermem önerildi. Bu teklif üzerine 2019 yılı Güz döneminde master düzeyinde vermek üzere Akdeniz’de Yaşlanma dersini geliştirdim.

Bu ders, sosyolojik bir perspektifle Akdeniz toplumlarının yaşlanma süreçlerini incelemeyi hedefliyor. Dersin ilk bölümünde, Akdeniz havzasındaki toplumsal yaşlanmanın dinamikleri incelenmekte. İlerleyen haftalarda Akdeniz’deki yaşlanma süreçlerine tarihsel bir bakış bu dersin odağını oluşturmakta. Ülkelerin karşılaştırmalı analiziyle birlikte Akdeniz’in nasıl yaşlandığı, toplumsal yaşlanmanın gündelik yaşama olan etkileri tartışılacak. Derse katılan araştırmacılar seçilmiş konularda Akdeniz toplumlarının gündelik yaşam pratiklerini inceleme olanağı da bulacaklar.

Akdeniz çalışmaları alanında uzmanlaşmak isteyen tüm araştırmacılar için geliştirdiğim bu dersin izlencesini aşağıdaki bağlantıyı takip ederek edinebilirsiniz. Ofis saatleri, dersin takvimi, önerdiğim kaynaklar, okuma listesi ve ders hakkında daha fazla bilgi ders izlencesinde yer almaktadır. Unutmayınız, her dönem ders içeriğinde güncellemeler yapıyorum. O nedenle bu dersle ilgilenenler, güncel ders izlencesini edinmek üzere bana yazmaktan çekinmesinler.